Mötesplatsen i Hällekis på Kinnekulle

  • Städdag vid nya (och gamla) Folkets Hus i Hällekis 2/10-2022
    Den 2:a oktober kör vi en favorit i repris och har städdag med föreningen. Denna gång både på nya och gamla tomten. Vi kommer även jobba inomhus med spackling av väggar och städning. Ta med lämpliga redskap och kläder efter väder. Vi grillar tillsammans efteråt!

Folkbildning

Folkbildning ex. kurser med studieförbund, föreningsverksamhet och ekonomisk verksamhet.

Mötesplats

Mötesplats – samlingsplats, resurs, möjligheter

Samhälle

Främja centrumbilden, vi kan ta hand om folk och rörelser = kultur, miljö och turism