Styrelsen

Ordförande
Anders Sahlström
ordforande@folketshushallekis.se

Vice ordförande
Christian Johansson

Kassör
Emma Andersson
kassor@folketshushallekis.se

Suppleant
Ann Signér