Kategorier
.

Medlemsträff 14/7

Medlemsträff söndagen den 14:e juli! Se EM-finalen på storbild i Folkets Hus! Snacks finns till självkostnadspris, ta med valfri dryck.

Vi finns på plats från 20:00. Finalen startar 21:00.

Kategorier
.

Om trollen kommer…

Välkomna på barnteater! 18:e augusti. Vi startar 13:30 med saft och bulle och möjligheten att måla sitt läskigaste troll  innan föreställningen som startar 14:00. Efter föreställningen så är det även en workshop för barnen.

Rek. 7år

OM TROLLEN KOMMER:

Mycket viktig information från myndigheten för Väsen och Speciella Händelser

Hur känner man igen en Mara? Vad äter en Svartalv? Vilken hemsida är det man absolut inte får besöka – och kan man jobba som spökjägare?

Om trollen kommer är en kittlande klassrumsföreställning där vi får en lektion i det som vanligtvis inte lärs ut. Det botaniseras i sagor, myter och moderna väsen. Gränsen mellan verkligt och vidskepligt suddas ut, men oroa dig inte – du får alla verktyg du behöver ifall trollen faktiskt kommer.

Köp biljetter här:

https://billetto.se/e/om-trollen-kommer-barnteater-biljetter-1033793?utm_source=organiser&utm_medium=share&utm_campaign=copy_link&utm_content=2&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3uW6j98S-o-__ct9l_W3zw8GoxS5DoXA15Sh100VNh490VpgDfjuVpsHU_aem_nrakCwLyuLRnt-MKJjleag&vs=d5208c23-5fd9-4434-b811-21969101a732&rr=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS8%3D: Om trollen kommer…
Kategorier
.

Yoga i juni

Kategorier
.

Kallelse Årsstämma

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

1. Val av ordförande för stämman
2. Mötesordförandes val av mötessekreterare
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den
fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning och sammankallande
16. Övriga ärenden

Kategorier
.

Gräsklippning

Hej Medlem!

Vill du hjälpa styrelsen med gräsklippning denna säsong? Föreningens styrelse har i dag 5 ledamöter och vi har alla heltidsjobb vid sidan av vårt ideella styrelsearbete för föreningen. Ibland får vi inte tiden att räcka till att klippa gräsmattan vid Folkets Hus. En robot installeras denna vecka för att ta hand om baksidan, men vi kommer fortsatt behöva klippa framsidan. Vill du hjälpa till? Om vi blir ett gäng räcker det med någon eller ett par veckor var att ansvara för. Meddela ditt intresse och förslag på veckor du har möjlighet till kassor@folketshushallekis.se

Kategorier
.

Träff-torsdag

Arrangör: Kinnekulle Taborförsamling

Kategorier
.

Stor & Liten

Kategorier
.

Vårrundan 4-5:e maj

Kategorier
.

Nu är det vårfint i trädgården!

Den 27:e april samlades styrelsen och ett gäng entusiastiska medlemmar för städning av Folkets Hus trädgård. Dagen avslutades med grillning. Tack till alla som ville hjälpa till!

Kategorier
.

Vårstädning 27/4

Den 27/4 har föreningen städdag vid Folkets hus. Vi gör trädgården fin inför säsongen.

Tid: 10-14, vi bjuder på fika och grillar korv. Vid regn kan datum komma att ändras.

Vi hoppas många medlemmar kan närvara! /Styrelsen